Copyright © www.spotonline.ro  All rights reserved by Ghost.  
PENSIUNEA IRINA
Bine aţi venit la ...
Fiecare client mulţumit reprezintă un pas înainte
Home. Localizare. Obiective Turistice. Album Foto. Tarife. Contact. Home. Localizare. Obiective Turistice. Album Foto. Tarife. Contact. Istorie

          Dupã migraţia popoarelor, comunitatea a trãit sub conducerea unor jupâni aleşi de obşte. Cel mai vechi voievod brãdean a fost Ioan de Brad (1404), din care s-a tras o adevãratã dinastie: Brady, precum şi un alt Ioan de Brad (1445). În documentul din 1445 este pomenit, pentru prima oarã, numele maghiarizat al Bradului: Fenyopataka. Se pare, însã, cã atestarea documentarã a Bradului este anterioarã anului 1445, probabil din secolul al XIII-lea, de când se cunoaşte existenţa familiei Brady, care şi-a luat numele de la aceastã localitate.                                                                                                   

- În 1784, Bradul devine centru al luptei ţãranilor asupriţi conduşi de Horia, Cloşca şi Crişan.                 ( În 1785 Bradul numãra 1499 locuitori : 776 bãrbaţi şi 723 femei ).

- Anul 1848 a situat Bradul în centrul luptelor politice pentru înfãptuirea aspiraţiilor naţionale, sub conducerea lui Avram Iancu, erou-simbol al localitãţii şi zonei.

- O mare victorie politicã o constituie participarea brãdenilor la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, eveniment dupã care şi brãdenii au dobândit dreptul de a se organiza ca o identitate politicã de sine stãtãtoare, cu o administraţie proprie.

- La 1 aprilie 1927 Bradul devine comunã urbanã (oraş) - în care funcţionau toate instituţiile de drept ale statului.

- La 1 ianuarie 1930 Bradul a revenit la statutul de comunã ruralã, situaţie în care rãmâne pânã la          1 aprilie 1941, când este decretat definitiv ORAŞ (comunã urbanã).

- Perioada 1946 - 1989 se evidenţiazã, mai ales, prin instaurarea şi consolidarea comunismului, dar şi prin aceea cã Bradul devine un important centru muncitoresc, cu profil economic industrial.

- La data de 17 decembrie 1995 Bradul a devenit MUNICIPIU având un total de 20000 de locuirori.

  

Înapoi Localizare

Localizare